Kata -kata Aluan Yang DiPertua

Kata-kata Aluan Yang DiPertua

Misi dan Visi PKMM Kedah adalah untuk memartabatkan PKMM Kedah agar berada pada ditahap yang baik dan membanggakan. Kita juga telah merangka pelan-pelan penambahbaikkan kepada ahli-ahli PKMM Kedah seperti ; Kebajikan ahli-ahli, membela hak hak kontraktor, Penubunhan Koperasi PKMMK, Bangunan Dewan PMKK, Projek usahasama dengan kerajaan negeri Kedah dan jabatan-jabatan yang terlibat. Ini adalah untuk semua kemudahan dan keselesaan bersama.

Saya menyeru kepada ahli-ahli PKMMK marilah bersama sama satu hati membantu PKMMK memperjuangkan hak kontraktor dan juga kepada rakan rakan kontraktor yang belum menjadi ahli, marilah bersama sama menjadi ahli PKMMK untuk memantapkan Persatuan. Yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari diri kita sendiri.